Koniec z mandatami za picie piwa na Wyspie Słodowej

26 czerwca organizacje wchodzące w skład wolnościowej inicjatywy Wolny Wrocław wystosowały do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia pismo w którym przedstawiły stanowisko w związku z projektem uchwały Rady Miejskiej, wyłączającej Wyspę Słodową oraz 5 miejsc położonych w różnych terenach zielonych we Wrocławiu spod zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych.

W związku z tym niezmiernie miło nam poinformować, iż na LIX Sesji Rady Miejskiej w dniu 5 lipca uchwalono uchwałę „Odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych na terenie Wrocławia”. 

Już za kilkanaście dni (14 dni od ogłoszeniu uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego) spożywanie alkoholu na Wyspie Słodowej, a także w wyznaczonych miejscach parków Wschodniego i Tysiąclecia oraz lasów Rędzińskiego, Osobowickiego i Sołtysowickiego będzie oficjalnie dozwolone!

https://www.tuwroclaw.com/wiadomosci,koniec-z-mandatami-za-picie-piwa-na-wyspie-slodowej,wia5-3266-42325-2.html