Konkurs fotograficzny 17. września w obiektywie

Termin zgłaszania prac: 20.08.2018 r. – 14.09.2018 r., godz.20:00

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym, mającym na celu upamiętnienie wydarzeń 17. września 1939, organizowanym przez Inicjatywę Wolny Wrocław.

Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania polską historią XX wieku, zwrócenie uwagi na zabytki oraz miejsca pamięci, rozwój inwencji twórczej uczestników, wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej oraz popularyzacja wiedzy historycznej, dziedzictwa kulturowego oraz fotografii.

Termin nadsyłania prac: 14 września 2018 r., do godziny 20:00.

Konkurs obejmuje dwie kategorie:
1. Biała. Polska obrona: Miejsca pamięci, pamiątki oporu, miejsca pochówku, ślady i wspomnienia po polskich bohaterach, miejsca, które odegrały znaczącą lub symboliczną rolę np. więzienia, place, szkoły, itp.
2. Czerwona. Radziecki agresor: Bolszewickie pomniki, sowieckie miejsca pamięci, pamiątki po Armii Czerwonej, tablice, obeliski, miejsca pochówku, itp.

Temat fotografii ma w przypadku obu kategorii odnosić się do agresji ZSRR na Polskę, zdjęcia nie muszą pochodzić z terenów obecnej Rzeczpospolitej. Oceniane będą walory artystyczne zdjęcia, edukacyjne, szczególnie odkrycie interesujących miejsc powszechnie nieznanych, a także elementów propagandy radzieckiej, które jeszcze się zachowały. Można wysłać maksymalnie dwa zdjęcia (po jednym z każdej kategorii).

Konkurs dedykowany jest do wszystkich, którzy interesują się fotografią, historią, dziedzictwem kulturowym, ale szczególnie skierowany jest do młodzieży. Przewidujemy atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Warunkiem uczestnictwa jest zaakceptowanie Regulaminu oraz wysłanie zgłoszenia wraz ze zdjęciem konkursowym na adres: wolny.wroclaw@wp.pl

W zgłoszeniu proszę zamieścić:
• tytuł pracy (fotografii); 
• imię i nazwisko; 
• telefon kontaktowy; 
• adres e-mail; 
• wiek uczestnika; 
• miejscowość, w której zamieszkuje Uczestnik. 
Nie można zgłaszać prac w imieniu osób trzecich, udział w Konkursie jest bezpłatny, prosimy przesyłać zdjęcia w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 pixeli. Jedno zdjęcie nie może przekroczyć 10 MB.

Szczegóły uczestnictwa w Regulaminie: 
https://drive.google.com/file/d/1EHfRzAhQYonH0hZH5R9P-7wGloG6Yn9T/view?usp=sharing

Współorganizatorzy Konkursu:
Fundacja Akademia Patriotów
Stowarzyszenie KoLiber Wrocław
Kongres Nowej Prawicy – Wrocław
Stowarzyszenie Kukiz’15 Wrocław
Klub Młodych Kukiz’15 Wrocław
Organizacja Monarchistów Polskich („Prawica Wolnościowa”)