Metodologia liczenia

Licznik długu Wrocławia jest projekcją bieżącego zadłużenia miasta przy założeniu stałych w czasie wpływów i wydatków budżetowych. Opieramy się o najnowsze publicznie dostępne oficjalne dane Urzędu Miasta: informację o stanie zobowiązań miasta oraz wieloletnią prognozę finansową. Bieżąca wartość jest sumą wartości zobowiązań na pewien dzień (najczęściej 30. września) oraz iloczynu planowanego ich wzrostu do końca kolejnego roku i części czasu, który upłynął od tamtego dnia dnia do końca kolejnego roku. Ze względu na różnice we wpływach oraz wydatkach w stosunku do projektu budżetu oraz ich zróżnicowanie w czasie, nie można traktować licznika jako dokładnej informacji o bieżącym zadłużeniu miasta. Należy również pamiętać, że władze miejskie decydują o zaciąganiu zobowiązań przez powiązane podmioty, tj. spółki miejskie. Szacowany dług miejskich spółek wynosi ok. 2,5 mld złotych.

Ostatnia aktualizacja – maj 2021:

  • Informacja o stanie zobowiązań na dzień: 30.09.2020
  • Wieloletnia prognoza finansowa: na lata 2021-2044