Wolny Wrocław

O nas

Wolny Wrocław to inicjatywa, której celem jest integracja środowiska wolnościowego poprzez wspólne realizowanie projektów wolnościowo- patriotycznych, mające na celu zaciśnięcie współpracy środowiska i tym samym popularyzację idei wolnościowej


Nasze akcje

Uchwała antysmogowa

Pierwszą wspólną akcją Wolnego Wrocławia była listopadzie wrocławskie organizacje wolnościowe zorganizowały konferencje prasową, na której zaprezentowały wspólne oświadczenie wyrażające sprzeciw proponowanej przez lokalne władze uchwale antysmogowej.

Treść oświadczenia: http://wdolnymslasku.com/2017/11/29/partia-wolnosc-o-uchwale-antysmogowej-zarzadu-wojewodztwa-za-wiekszosc-zanieczyszczen-powietrza-we-wroclawiu-odpowiadaja-wladze-samorzadowe/

#palPITacja

27 kwietnia wrocławskie środowisko wolnościowe zorganizowało akcję Palpitacja, pod urzędem skarbowym Wrocław – Śródmieście przedstawiciele organizacji wolnościowych zorganizowali happening, który oprócz sprzeciwu wobec wysokości podatku dochodowego jak i samej jego idei, miał na celu zwrócenie uwagi na problem nadmiernego fiskalizmu państwa, a także na koszty i uciążliwości związane z corocznym składaniem zeznań podatkowych.

W czasie wydarzenia oprócz symbolicznego palenia deklaracji PIT był rozdawane ulotki informacyjne.

https://www.tuwroclaw.com/wiadomosci,wroclaw-podarli-i-wyslali-w-kosmos-pit-y-ten-podatek-jest-kara-za-prace-zdjecia,wia5-3266-40816.html

Dzień dziecka zadłużonego

Dzień dziecka zadłużonego

1 czerwca wrocławskie organizacje wolnościowe zorganizowały happening, celem którego było zwrócenie uwagi na problem długu publicznego. W czasie akcji zaprezentowany został aktualny dług publiczny Polski i Wrocławia, rozdawane były materiały informacyjne dotyczące zadłużenia kraju, nie zabrakło także drobnych upominków dla dzieci.

#stopACTA2

Inicjatywa Wolny Wrocław zorganizowała także trzy protestu przeciw cenzurze Internetu. Protesty odbyły się 30 czerwca, 7 września i 5 października i zgromadziły tłumy na wrocławskim Rynku. Wolnościowcy protestowali przeciwko artykułom 11. i 13. europejskiej dyrektywy o prawie autorskim, które zagrozą wolnemu i otwartemu internetowi, zaszkodzą użytkownikom i małym serwisom.

https://gazetawroclawska.pl/stop-cenzurze-internetu-bedzie-protest-we-wroclawiu-przeciwko-acta2/ar/13286614

http://wroclaw.eska.pl/newsy/acta-2-wroclawiu-protestuje-przeciwko-cenzurze-internetu-audio/727763

Pierwsze legalne piwo na Wyspie Słodowej

Wolnościowcy z Wrocławia brali udział w konsultacjach społecznych dotyczących wyłączenia niektórych miejsc na terenie Wrocławia spod zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych. Zakończyło się to sukcesem i od 1 sierpnia można legalnie spożywać alkohol między innymi na terenie Wyspy Słodowej.

Zakaz Narodowego Marszu Niepodległości

9 listopada wolnościowcy z Wrocławia wyrazili swój sprzeciw wobec zakazu organizacji Marszu z okazji 11 listopada.

Przedstawicielki Kukiz’15, stowarzyszenia Koliber i Akademii Patriotów wyraziły opinię, że blokowanie przez prezydenta obchodów organizowanych przez narodowców to próba okazania siły politycznej. Działaczki są zdania, że władze miasta nie mogą ograniczać wolności słowa i prewencyjnie karać za czyny, które nie zostały popełnione.

To tylko część z tego, co udało się zrobić w ostatnim czasie. Zachęcamy do włączenia się do działalności naszej inicjatywy, wspólnie możemy zrobić jeszcze więcej!


Meet upy

I Wolnościowy meet up odbył się w lipcu 2017 roku. Spotkania odbywają się raz w miesiącu, na spotkaniach obecni są przedstawiciele Stowarzyszenia KoLiber, Stowarzyszenia, Libertariańskiego, Akademii Patriotów, Kongresu Nowej Prawicy, Partii Wolność, Pobudki, Endecji oraz Stowarzyszenia Kukiz’15.

Wigilia

W grudniu 2018, już po raz drugi, członkowie organizacji oraz sympatycy wchodzących w skład inicjatywy Wolny Wrocław spotkali się na Spotkaniu Opłatkowym.

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, po złożeniu życzeń zasiedliśmy do Kolacji. Nie obyło też się bez śpiewania kolęd i długich rozmów w rodzinnej atmosferze. Mamy nadzieję, że spotkania opłatkowe przerodzą się w tradycję i zawsze, w grudniu będziemy się spotykać, w tak rodzinnej atmosferze.


Organizacje

Stowarzeszenie KoLiber

Stowarzyszenie Konserwatywno-Liberalne KoLiber jest organizacją młodych Polaków, których łączy wyznawany system wartości, określany mianem konserwatywnego liberalizmu. Uważamy, że wcielanie tych wartości w życie prowadzić będzie zarówno do wzrostu powszechnego dobrobytu ekonomicznego, jak i do wzmocnienia więzi społecznych oraz odbudowy moralnych podstaw naszej cywilizacji.

Wrocławki oddział Stowarzyszenia KoLiber powstał w 2012 roku i od początku swojego istnienia aktywnie działa na rzecz idei konserwatywno- liberalnej.

W swojej działalności skupiamy się na:

 • Realizacji idei wolnego społeczeństwa.
 • Całkowitego poddania gospodarki mechanizmom rynkowym.
 • Obrony suwerenności państwowej.
 • Stworzenia „silnego państwa minimum” opartego na rządach Prawa.
 • Rozwoju samorządności.
 • Poszanowania tradycji i historii.
 • Uznania szczególnej roli Rodziny.

Zapraszamy do szerszego zapoznania się z naszą organizacją.

https://wroclaw.koliber.org

https://fb.com/KoLiberWroclaw

Akademia Patriotów

Fundacja Akademia Patriotów została powołana z myślą o jednoczeniu ludzi, rozumiejących jak ważny we współczesnym świecie jest patriotyzm oraz wolność gospodarcza. Propagujemy tradycyjne wartości i walczymy o niezbywalne prawo do dysponowania owocami własnej pracy. Od początku naszej działalności dążyliśmy do stworzenia płaszczyzny umożliwiającej zbliżenie się różnych środowisk patriotycznych i wolnościowych.

Nasza 3-letnia aktywność obejmuje:

 • Organizację spotkań ze znanymi i cenionymi publicystami, naukowcami i politykami.
 • Prowadzenie debat i konferencji.
 • Coroczne nagradzanie wybitnych osób, propagujących wolność gospodarczą w Polsce, Nagrodą im. Frederica Bastiata.
 • Działalność wydawniczą.
 • Rozpowszechnianie wiedzy historycznej poprzez upamiętnianie ważnych dla naszego narodu rocznic.
 • Współpracę z lokalnymi działaczami i środowiskami; współtworzenie projektu Wolny Wrocław.

Zapraszamy do szerszego zapoznania się z naszą organizacją:

https://akademiapatriotow.pl/

https://fb.com/AkademiaPatriotow/

Kongres Nowej Prawicy

Kongres Nowej Prawicy to partia polityczna o charakterze konserwatywno-liberalnym. Najważniejsze wartości dla Nowej Prawicy to: wolność osobista, własność prywatna, odpowiedzialność za własne czyny, a także praworządne państwo. Partia odwołuje się do korzeni europejskiej cywilizacji.

Program Nowej Prawicy opiera się na przekonaniu, że dobrobyt kraju i polskich rodzin powinien być budowany w oparciu o wiarę w wartości i zasady przekazywane w tradycji, poszanowanie indywidualnej wolności, szacunek dla prawa, ochronę prywatnej własności oraz zasadę ograniczonego rządu i dużego udziału lokalnych reprezentacji w sprawowaniu władzy.

Oddział wrocławski Kongresu Nowej Prawicy działa od 2011 roku i aktywnie uczestniczy na rzecz budowania silnych lokalnych struktur oraz współpracy między różnymi środowiskami patriotycznymi i wolnościowymi. Prowadzi nie tylko działalność polityczną, ale również społeczną i edukacyjną.

Zapraszamy do szerszego zapoznania się z naszą organizacją:

https://knp.org.pl/

https://fb.com/KNP.Wroclaw/

Stowarzyszenie Libertariańskie

Stowarzyszenie Libertariańskie to inicjatywa osób ceniących niezależność. Naszym celem jest promocja wolności i wartości libertariańskich.
Jesteśmy zwolennikami poglądu, że swoboda ludzkiego działania powinna być ograniczona wyłącznie wolnością drugiego człowieka. Jesteśmy orędownikami swobód obywatelskich, sojusznikami dobrowolnych działań i sprzymierzeńcami idei liberalizmu i libertarianizmu. Zajmujemy się promocją naszych idei na szczeblu ogólnokrajowym i lokalnym. Wierzymy, że konkretne działania mogą zachęcić ludzi, by dostrzegli wartość wolności w życiu publicznym.

Zachęcamy do współuczestnictwa w działalności, jesteśmy zawsze otwarci na świeże pomysły i inicjatywy. Organizujemy też cotygodniowe spotkania, na których planujemy nowe działania. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz pomóc nam w popularyzacji naszych idei i masz na to dobry pomysł!
Stowarzyszenie powstało we Wrocławiu i zostało formalnie zarejestrowane w sierpniu 2013 r.

www.slib.pl

wroclaw@slib.pl

Partia Wolność

Wolność jest partią konserwatywno-liberalną, dążącą do rekonstrukcji w Polsce cywilizacji łacińskiej, która wyrasta z greckiego umiłowania prawdy i piękna, rzymskich zasad prawa i praworządności oraz etyki chrześcijańskiej. Partia Wolność całkowicie odrzuca socjalizm oraz zasadę tzw. sprawiedliwości społecznej, która jest sprzeczna z wyżej wymienionymi wartościami. Jako Partia Wolność wierzymy, że dzięki wspólnym wysiłkom ugrupowań wolnościowych zdołamy naprawić nasze państwo.

W odróżnieniu od komunistów nie uznajemy praw kolektywów. Istnieją tylko jednostki, rodziny, narody – i państwo, które powinno zapewniać im warunki swobodnego rozwoju.

Wierzymy, że najlepsze warunki rozwoju stwarza im życie wedle wartości cywilizacji łacińskiej.

Kukiz’15

Klub Młodych Kukiz’15 we Wrocławiu powstał w kwietniu 2017 roku. Działa przy Stowarzyszeniu Kukiz’15. Spotkania klubu odbywają się w każdy poniedziałek o godzinie 18:00 w biurze poselskim przy ulicy Sokolniczej 34/38. Klub Młodych brał udział w kilku zbiórkach podpisów (np. referendum w sprawie przyjęcia imigrantów), protestach (STOP ACTA2), koncertach charytatywnych, organizował wiele spotkań z posłami obecnej kadencji, a także prowadzi cykl sond z mieszkańcami Wrocławia. Aktywnie współpracują z ogólnopolskim Klubem Młodych. Zapraszamy do współpracy!

Pobudka

Pobudka jest zainicjowaną w 2015 roku przez Grzegorza Brauna organizacją, której podstawowe hasło brzmi: KOŚCIÓŁ–SZKOŁA–STRZELNICA–MENNICA – celem zaś jest realizacja programu pracy organicznej na rzecz wolności, bezpieczeństwa, oraz emancypacji duchowej, intelektualnej i materialnej Polaków.